Pravila i uslovi korištenja

Dokument je posljednji put izmjenjen 11.01.2021.

Pristupanjem i naručivanjem potvrđujete da se slažete i obvezujete se uvjeta usluge sadržanih u pravilima i uvjetima navedeni u nastavku.
Ovi se uvjeti primjenjuju na cijelu web stranicu i bilo koju e-poštu ili drugu vrstu komunikacije između vas i firme Digital CITY d.o.o. .

Firma Digital CITY d.o.o. tim ni pod kojim okolnostima neće biti odgovorna za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, gubitak podataka ili dobit koja proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti korištenje materijala na ovom web mjestu, čak i ako je ovlašteni predstavnik obaviješten o mogućnosti takve štete.

Ako vaša upotreba materijala s ove web stranice rezultira potrebom za servisiranjem, popravkom ili ispravkom opreme ili podataka, snosite sve troškove.

Firma Digital CITY d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakav ishod koji bi se mogao dogoditi tijekom korištenja naših resursa. Zadržavamo pravo na promjenu cijena i reviziju pravila korištenja resursa u bilo kojem trenutku.

Licenca

Digital CITY d.o.o. vam daje opozivu, neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu licencu za preuzimanje, instaliranje i upotrebu naše usluge strogo u skladu sa uslovima ovog sporazuma.

Ova pravila i uslovi korištenja su ugovor između vas i firme Digital CITY d.o.o. ( u ovim pravilima i uslovima korištenja firma Digital CITY d.o.o. se naziva " Digital CITY ", "mi", "mi" ili "naš") , dobavljača web lokacije Digital CITY i usluga dostupnih sa web stranice Digital CITY (koje se u ovim Odredbama i uslovima zajednički nazivaju " Digital CITY Usluga ").

Slažete se da ćete se obvezati ovim Uvjetima i odredbama.
Ako se ne slažete sa ovim Odredbama i uslovima, nemojte koristiti Uslugu.

U ovim Odredbama i uslovima "vi" se odnosi i na vas kao pojedinca i na entitet koji predstavljate.
Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova i odredbi, zadržavamo pravo da otkažemo vaš račun ili blokiramo pristup vašem računu bez prethodne najave.

Menu